Et
trygt
byggeri

Vi er medlem af Dansk Byggeri.
Du er dækket af Byg Garanti.

Byg Garanti hjælper private forbrugere, hvis der er fejl og mangler

Kun virksomheder, der er service- og branchemedlem af DI Byggeri, er dækket af Byg Garanti

Efter arbejdet er færdigt, dækker garantien i op til tre år for synlige fejl og op til ti år for skjulte fejl og mangler. Vores medlemskab er din garanti for et godt resultat, da du automatisk er omfattet af Byg Garanti når du vælger os.

Op til 150.000 kr. inkl. moms.

Byg Garanti hjælper private forbrugere, hvis der er fejl og mangler ved det arbejde, som er aftalt med en byggevirksomhed, der er service- og branchemedlem i DI Byggeri.

Sådan fungerer det

Hvad er Byg Garanti?

Kilde: www.byggaranti.dk

Byg Garanti dækker kundens tab som følge af fejl og mangler ved et håndværksarbejde, hvis en virksomhed, der er service- og branchemedlem i DI Byggeri har tabt en sag ved Byggeriets Ankenævn, men ikke kan efterleve afgørelsen – f.eks. på grund af konkurs, død, ophør eller lignende. Byg Garanti dækker op til 150.000,- kr. inkl. moms* pr. byggesag, gældende pr. den 1. juli 2017. Som service- og branchemedlem af DI Byggeri er dit arbejde for private kunder dækket af Byg Garanti. Det er der mange forbrugere, som er glade for. Derfor giver Byg Garanti ikke kun kunderne en tryghed - men giver også dig en konkurrencefordel. * Som angivet i AB-Forbruger § 5 er alle beløbsangivelser inklusive moms.

Hvad dækker Byg Garanti?

- Én- eller to-familieboliger
- Forbrugerens egen ejerlejlighed eller andelsbolig
- Sommerhuse
- Privatbolig i forbindelse med blandet bolig og erhverv, herunder stuehuse til landbrug
- Lejeboliger - hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv
- Gælder for kunden, der har indgået aftalen med håndværkeren

Hvilken dækning?

- Byg Garanti dækker tab som følge af håndværksmæssige mangler ved arbejder, der er udført på forbrugerens private bolig, når arbejdet er aftalt med et service- og branchemedlem af DI Byggeri.
- Byg Garanti dækker tækkearbejder, hvis virksomheden er medlem af Tækkelauget, når aftalen bliver indgået.
- Byg Garanti dækker tagmalerarbejder, hvis virksomheden er medlem af DI Byggeri Tagmalerforening, når aftalen bliver indgået.
- Byg Garanti dækker udelukkende medlemmer af DI Byggeri, der er service- og branchemedlemmer. Det betyder, at en række faggrupper ikke er omfattet, herunder fx VVS- og elinstallatører.

Undtagelser?

- Arbejder på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme er ikke dækket af garanti, når det er en type arbejde, der sædvanligvis udføres som fælles arbejde og betales som fællesudgift. Byg Garanti dækker således ikke, hvis bygherren (aftaleparten) er en forening.
- Arbejder på erhvervsejendomme er ikke dækket af garantiordningen.
- Følgeskader eller indirekte tab er ikke dækket
- Byg Garanti dækker ikke krav som følge af fejl eller mangler ved anlægs- og jordarbejder.
- Byg Garanti dækker ikke arbejde, som udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1.000.000 kr. inkl. moms fejl ved materialer dækkes ikke.

Vilkår

- Byg Garanti dækker kun den forbruger, som har indgået aftalen med håndværkeren.
- Forbrugeren skal reklamere til håndværkeren inden rimelig tid og efter, at manglen er eller burde være opdaget.
- Det beløb, man maksimalt kan få dækket, vil blive opgjort på baggrund af Byggeriets Ankenævns kendelse, en dom, en voldgiftafgørelse eller en sagkyndig vurdering
- Kravet må ikke være forældet